Privacybeleid

Studio Headlines Assen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring informeren we je over hoe we omgaan met jouw gegevens wanneer je onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten.

  • Verzameling en gebruik van persoonsgegevens Bij het gebruik van onze website kunnen we bepaalde persoonsgegevens van jou verzamelen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. We verzamelen deze gegevens alleen wanneer je deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier of het maken van een afspraak.
  • Doeleinden van gegevensverwerking We gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, zoals het beantwoorden van jouw vragen, het verwerken van jouw afspraken, en het leveren van onze diensten. We zullen jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken zonder jouw toestemming.
  • Beveiliging van gegevens Studio Headlines Assen neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang.
  • Delen van gegevens We zullen jouw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten of wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.
  • Bewaartermijn We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving.
  • Jouw rechten Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens en om gegevensoverdraagbaarheid te verzoeken. Neem contact met ons op als je gebruik wilt maken van deze rechten.
Wijzigingen in de privacyverklaring Studio Headlines Assen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Als je vragen hebt over onze privacyverklaring of over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.